Documenten

Op deze pagina staan verschillende documenten die ingezien en gedownload kunnen worden.

Kwaliteit en resultaat van onderwijs en zorg

De volgende documenten hebben betrekking op de kwaliteit, vernieuwing en het resultaat van ons onderwijs en de zorg die we op school bieden.

 
Formulieren voor ouders:

 

Schooloverstijgende informatie (Stichting Proo en Aurora Onderwijsgroep)

Voor de volgende formulieren kunt u terecht op de website van Stichting Proo:

  • Klokkenluidersregeling
  • Integriteitscode
  • Protocol Agressie en Geweld
  • Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen op de scholen
  • Toestemmingsformulieren GGD
  • Beleidsdocument Kindermishandeling en huiselijk geweld
  • Klachtenregeling
  • Strategisch Beleidsplan Stichting Proo 2019-2025

Voor de volgende informatie kunt u terecht bij de Aurora Onderwijsgroep

  • Toelichting AVG: (Algemene Verordening Gegevensbescherming) Privacyverklaring en Privacyregelement

Sociale media

Volg ons voor ons laatste nieuws ook op Facebook en Instagram
 Instagram views kopen? | Veilig & snel bij Followersnet!