Visie en missie

Wij vinden dat de school meer moet betekenen dan het onderwijzen van schoolvakken alleen. Er hoort ook sociale vorming bij. Onze school wil een plek zijn waar kinderen leren om daarmee zelfvertrouwen te ontwikkelen. De school wil kinderen ook uitdagingen bieden, waardoor het leren leuk blijft. Hierbij steunen wij ook op de betrokkenheid van ouders.

In de eerste plaats willen wij de kinderen de basisvaardigheden voor lezen , taal en rekenen op een effectieve wijze bijbrengen.

De kinderen krijgen vrijheid, binnen afgesproken kaders. De kaders, die zichtbaar in de groep zijn terug te vinden,  worden door leerkracht en kinderen samen afgesproken. Voor velen gelden de afspraken dan ook als vanzelfsprekend en is controle slechts incidenteel nodig. Aanvankelijk worden de regels in groep 1 duidelijk afgesproken. Een goed socialisatieproces in deze groep is het uitgangspunt voor een prettige manier van omgang in de groepen, die hierna volgen.

De school is onlosmakelijk verbonden met de wereld om haar heen. Wij willen kinderen leren om de vele impulsen, die uit de wereld op hen afkomen, op waarde te schatten en ze een juiste plaats te geven. Naast de bekende schoolvakken besteden wij wekelijks aandacht aan de sociaal/emotionele ontwikkeling van de kinderen. In de groepen 1 t/m 8 komen 2-wekelijks nieuwe thematische onderwerpen aan de orde. De ouders krijgen, elke 2 weken, middels een nieuwsbrief informatie over de onderwerpen die op school worden behandeld.

Er bestaat een open communicatie met de ouders. Het team neemt ouders altijd serieus.

 

 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook en Instagram
 Instagram views kopen? | Veilig & snel bij Followersnet!