Talentontwikkeling

Daltonschool de Bongerd ziet het als taak om kinderen te helpen ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Hiervoor is een gevarieerd aanbod nodig. Kinderen leren niet alleen lezen, rekenen, geschiedenis etcetera. Zij krijgen ook creatieve vakken (tekenen, handvaardigheid, dans, drama) techniek, gymnastiek en er is aandacht voor digitale vaardigheden en sociale vaardigheden.

Talentontwikkeling gaat wat ons betreft zowel over het onderwijsaanbod als over de gevoelens van zelfrespect van kinderen. Op school merk je ook dat anderen soms beter presteren. Een ander kind kan sneller lezen, rekenen en rennen. Dat vraagt om acceptatie. Wij leren kinderen om te kijken naar de eigen vooruitgang. Een kind is vaak echt blij als het na lang oefenen iets heeft geleerd wat het voorheen niet kon. Het is de taak van de school om het kind bewust te maken van de eigen unieke capaciteiten en de leerling inzicht te geven in de eigen vaardigheden. 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook en Instagram
 Instagram views kopen? | Veilig & snel bij Followersnet!