Locatie

De Bongerd is gelocaliseerd in Kulthurhus Oene (www.Kulturhus-oene.nl). Sinds 1 januari 2012 is het Kulturhus in gebruik genomen. In het gebouw zijn de lokalen van de school. We maken gebruik van de gezamenlijke ruimten zoals de foyer, de gymzaal en de theaterzaal. De buitenschoolse opvang (BSO) en de peuterspeelzaal (PSZ) zijn ook in het gebouw gevestigd waardoor we makkelijk naar elkaar toe lopen en samenwerken. Naast onze eigen bieb in school is er in het Kulthurhus een dependence van Bilbiotheek Noordoostveluwe (www.bibliotheeknoordwestveluwe.nl) gevestigd als voorziening voor het dorp. Naast de school ligt een groot plein én voetbalveld waar de kinderen rond schooltijd en in de pauzes gebruik van kunnen maken.

Andere gebruikers zijn onder andere de muziekvereniging Vriendschap, meerdere sportclubs, de huisartsen, apotheek.

Door met school onderdeel te zijn van het Kulthurhus staan we midden in de samenleving van het dorp Oene. Met de activiteiten in het dorp zijn we nauw betrokken zoals de jaarlijkse oranjefeesten, het koefeest in de herfstvakantie en de kerstmarkt. Hiermee zijn het burgerschap en gemeenschapszin vanzelfsprekende ontwikkelingen bij de kinderen van De Bongerd.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.