Digitaal onderwijs

De kunst om digitaal onderwijs met klassieke lesmethoden te combineren beheersen de leerkrachten op De Bongerd uitstekend. De Bongerd werkt met digitale methode voor rekenen (Math), taal en spelling.

In Math kunnen kinderen zelf bijhouden hoever ze zijn met rekenen en wat ze al kunnen. Vanuit Math werken ze in de ontdekhoek, krijgen uitleg van juf, werken samen of gaan oefenen en automatiseren op de digitale rekentuin.

In het digitale taal & spelling onderwijs werken kinderen met een digitaal boek. Daarin wordt klassikaal met juf gewerkt of individueel. Ook dit wordt gecombineerd met traditionele werkboeken. Dit is belangrijk om de schrijfvaardigheid te waarborgen.

Succesvol digitaal onderwijs is niet vanzelfsprekend. Wat doet De Bongerd dat het ook succesvol is? Vanuit het Daltononderwijs worden er reflectiegesprekken gehouden, om te komen tot bewustzijn over leren en hoe je leert. Door deze gesprekken worden de kinderen bewust én eigenaar van hun leerproces. Ze hebben plezier in leren omdat ze zien en voelen welke vorderingen ze maken, en hoe ze dat doen. Daarbij heeft de leerkracht toegang tot de informatie over de digitale vorderingen per kind. Dus de leerkracht ziet wat ze wel en niet gedaan hebben en stelt controle vragen.

Er zijn meerdere redenen om voor Digitaal Onderwijs te kiezen. Een belangrijk aspect zijn de ict basisvaardigheden. Zoals die ook passen binnen de visie van 21s century skills ( plaats hier een link naar een website over 21st century skills, wellicht binnen deze site of een pagina op de site van proo). Kinderen van deze tijd kunnen zich een leven zonder digitale apparaten niet meer voorstellen. Het is voor hen logisch om te gebruiken en informatie te vergaren.

Een van de krachten van het Daltononderwijs in De Bongerd is het aantrekkelijk maken van leren (plaats hier een link naar de Dalontpagina binnen deze site ). We leren de kinderen waarom ze leren en hoe ze leren, bv door te lezen, een instructiefilm te bekijken, te oefenen of door te zetten. Daarmee wordt leren veilig en dus plezierig. Leerlingen zien hun vorderingen. Werken via digitale methoden op digitale apparaten past hier heel goed in; kinderen werken graag met digitale methoden.

Daarnaast kan de school met digitale methoden makkelijk vernieuwen. Je bent flexibel om de meest recente en actuele methoden aan te schaffen. Dit in tegenstelling tot ouderwetse lesmethoden; boeken moeten 10 jaar meegaan en verouderen snel. Ontwikkelingen gaan snel en je wilt de lesstof in beeld en taal graag aanbieden op een manier die de kinderen aanspreekt en herkennen.

Tot slot, en misschien wel de belangrijkste reden; kinderen wordt de lesstof op meerdere manieren aangeboden. Dus niet meer zoals vroeger alleen maar een uitlegles van juf en werkbladen vol sommen. Maar een combinatie van klassikale uitleg van juf, ontdekhoek, digitale uitleg en de klassieke werkbladen voor oefenen en verwerking. Daarbij kan een kind zijn/haar eigen werktempo volgen. Als een kind de stof snel oppikt kan hij/zij verder. Heeft het wat meer moeite om de stof tot zich te nemen, dan heeft hij keuze uit meerdere mogelijkheden. Digitaal onderwijs biedt deze mogelijkheden; instructiefilmpjes, werkbladen, automatiseren, educatieve spelletjes, net wat het kind nodig heeft om te leren.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook en Instagram
 Instagram views kopen? | Veilig & snel bij Followersnet!