Ruimte voor

elk kind

Werkwijze groep 1&2

 

 

 

Inloop

Elke ochtend komen de kinderen tussen 8.20 uur en 8.30 uur op school.  De kinderen van groep 1 en 2 kiezen zelfstandig een activiteit van het keuzebord. Tijdens deze inloop worden de ouders in de gelegenheid gesteld om samen met hun kind een activiteit te doen.  

Hoewel wij niet verwachten, dat ouders elke ochtend even blijven, merken we dat de kinderen het heel leuk vinden om samen met vader of moeder een spelletje te doen of een boekje te kijken. Op woensdag en vrijdag duurt de inloop tot 8.40 uur. Op maandag, dinsdag en donderdag duurt het tot 8.30 uur.

Hoe wij werken in groep 1 en 2

In groep 1-2 bieden wij thematisch onderwijs en zoeken wij gericht naar thema’s die aansluiten bij beleving en de ontwikkeling van ieder kind. De verschillen in ontwikkeling van de kinderen zijn voor ons de uitdaging om het onderwijs zo in te richten, dat ieder kind zich veilig en “thuis” voelt zodat hij of zij zich naar eigen kunnen kan ontwikkelen. Waarbij wij streven naar een zo optimaal mogelijk leerrendement. Binnen elk thema is een vast patroon van werken met taal- en rekenactiviteiten, spelen in huis-en bouwhoek en constructiemateriaal. Tevens besteden we binnen het thema veel aandacht aan de creatieve vorming, motorische ontwikkeling, muziek en dans.

Regelmatig zijn er momenten waarop de groep extra ondersteuning krijgt. Groep 1 en 2 krijgt ook afzonderlijk les, de zogenaamde "kleine kring lessen". Dit wordt wekelijks ingepland met taal- en rekenactiviteiten. Verder wordt er tijdens de activiteiten gebruikt gemaakt van het digibord.

Daarnaast werken de kinderen vanaf groep 1 al met de computer of i-pad, zodat ze digitaal vaardig worden. Ze doen verschillende soorten spellen op gebied van taal en rekenen. Dit alles gedurende korte momenten in de week.


Samen één groep!

Op maandag- en dinsdagmiddag hebben de groepen 1 en 2 samen les met groep 3. Muziek, dans, buiten spelen en gym doen deze groepen onder andere samen.

 

 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.