Ruimte voor

elk kind

Werkwijze groep 1&2

In het schooljaar 2017-2018 werken we tot de voorjaarsvakantie met een 1,2,3 combinatie.

Inloop
Elke ochtend komen de kinderen tussen 8.20 uur en 8.30 uur op school.  De kinderen van groep 1 en 2 kiezen zelfstandig een activiteit van het keuzebord. Voor de leerlingen van groep 3 staat een startactiviteit op het bord in het lokaal van groep 3.  Tijdens deze  inloop worden de ouders in de gelegenheid gesteld om samen met hun kind een activiteit te doen.  

Hoewel wij niet verwachten, dat ouders elke ochtend even blijven, merken we dat de kinderen het heel leuk vinden om samen met vader of moeder een spelletje te doen of een boekje te kijken. Op woensdag en vrijdag duurt de inloop tot 8.40 uur. Op maandag, dinsdag en donderdag duurt het tot 8.30 uur.

Hoe wij werken in groep 1 en 2
In groep 1-2 bieden wij thematisch onderwijs en zoeken wij gericht naar thema’s die aansluiten bij beleving en de ontwikkeling van ieder kind. De verschillen in ontwikkeling van de kinderen zijn voor ons de uitdaging om het onderwijs zo in te richten, dat ieder kind zich veilig en “thuis” voelt zodat hij of zij zich kan ontwikkelen. Binnen elk thema is een vast patroon van werken met taal- en rekenactiviteiten, spelen in huis-en bouwhoek en constructiemateriaal. Tevens besteden we binnen het thema veel aandacht aan de creatieve vorming, motorische ontwikkeling, muziek en dans.

Bijna elke dag zijn er momenten, waarop de groep extra ondersteuning krijgt.  Groep 1 en 2 krijgt ook afzonderlijk les, de zgn. "kleine kring lessen".  Dit wordt wekelijks ingepland met taal- en rekenactiviteiten. Verder wordt er tijdens de activiteiten gebruikt gemaakt van het digibord.

Daarnaast werken de kinderen vanaf groep 1 al met de computer, zodat ze leren hoe het werken met de computer gaat. Ze doen verschillende soorten spellen op gebied van taal en rekenen.  

Hoe werken wij in groep 3
Groep 3 heeft grenzend aan het lokaal van groep 1-2 een eigen ruimte. Dit is fijn voor de instructiemomenten en het zelfstandig werken; de leerlingen worden daardoor niet zo snel afgeleid door groep 1-2. Groep 3 heeft verschillende instructiemomenten op een dag. Er kan gedacht worden aan een instructie voor het lezen, rekenen, schrijven en creatieve vakken. Tijdens deze instructiemomenten wordt het digibord ook ingezet en is er vaak extra hulp in de kleutergroep.

Na de instructiemomenten gaat groep 3 de verwerkingslessen zelfstandig maken. De opdrachten staan beschreven op de weektaak. De kinderen zien daar welke bladen ze moeten maken voor rekenen en lezen of wat ze op de computer moeten doen (M4th, Rekentuin of Veilig Leren Lezen op de computer) . Is er dan nog tijd over dan kunnen zij verder met keuzewerk, dit is vaak een herhaling of verdieping van stof die ze gehad hebben. Ook kan dat een knutsel- of constructiewerkje zijn.

Samen één groep!
Groep 1-2-3 doen ook veel activiteiten samen. De kinderen spelen samen buiten en gymmen 2 keer per week.  Muziek, dans en de lessen voor sociaal emotionele ontwikkeling doen de groepen ook samen.

Op maandagmiddag heeft groep 3 samen les met groep 4. Zij besteden naast rekenen dan ook aandacht aan wereldoriëntatie. Zij kijken samen naar het Schooltv-programma Studio Snugger en de verwerking vindt plaats door er samen over te praten en er zijn speciale verwerkingsbladen. 

 

Daltononderwijs in groep 1/2/3
In onze visie op het werken met kinderen gaan wij er van uit dat kinderen veel meer kunnen, dan volwassenen denken. Wij vinden het daarom belangrijk om kinderen zelfstandig keuzes te laten maken. Die gedachte sluit aan bij de opvattingen van het Daltononderwijs. Ook onze opvatting over samenwerking en zelfverantwoordelijkheid leggen een verbinding naar Dalton. Samenwerking vindt niet alleen binnen de groep plaats. Regelmatig komen leerlingen uit de midden- en bovenbouw aan de kleuters prentenboeken voorlezen of met groep 3 samen lezen. Het samenwerken waar in groep 1-2 al mee gestart wordt, wordt in groep 3 uitgebreid. De kinderen leren om in tweetallen te lezen, een werkblad te maken enz. Ze leren wat helpen is (voorzeggen is bijv. geen goede manier van iemand helpen). Ze leren dat je samen meer weet dan alleen!

 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.