Alles

op een

rijtje

Maak

kennis met

onze school

Medezeggenschap


Medezeggenschap De medezeggenschapsraad bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. Zij komen bij elkaar om zaken te bespreken, die te maken hebben met schoolinhoudelijke onderwerpen. Hierbij valt te denken aan formatie, inzet leerkrachten, vragen van ouders, contacten met het bestuur ed. Voor deze vergadering wordt een agenda opgesteld en er wordt genotuleerd. De directeur woont  de vergadering bij en heeft een adviserende taak en treedt, indien nodig, op als vertegenwoordiger van het bestuur.

In verband met de fusie met de Zuukerschool heeft de MR het druk. Komend schooljaar wordt er vergaderd samen met de MR van Zuuk en in een deelraad MR met alleen ouders en leerkrachten van onze school.

Ook de leerlingen hebben medezeggenschap. Zij kunnen via de leerlingenraad hun inspraak en ideeën kwijt.

De leerlingenraad van Daltonschool de Bongerd bestaat uit zeven leerlingen. Deze leerlingen denken samen met de directie van de school na over verbeteringen. Hoe zorgen we dat iedereen met plezier leert en het fijn heeft op school? Leerlingen met een goed idee kunnen zich melden bij de leerlingenraad. De kinderen van de leerlingenraad adviseren over de inhoud van de koningsspelen, het schoolfeest, de schoolreis en allerlei andere zaken die gedurende het schooljaar aan de orde komen. Bovendien verzorgen ze een bladzijde in de schoolkrant.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.